Cine suntem și ce vă oferim

Dezvoltăm Lacu Sărat

Layer
Layer
Layer
Layer
Layer

Profesionalism și experiență

Împreună reconstruim
Lacu Sărat!

Suntem o echipă tânără, dinamică și am reușit să acumulăm o experiență semnificativă în domenii variate (financiar, fiscal, juridic, PR, tehnic și achiziții) astfel încât să putem ajuta în procesul de dezvoltare al stațiunii Lacu Sărat.

Principalul atu al asociației îl reprezintă profesionalismul echipei. Aceasta este compusă din personal cu o bună pregătire profesională, care dă dovadă, în orice moment, de seriozitate, eficiență, implicare și adaptabilitate.

Sprijinim și încurajăm dialogul permanent, atât cu instituțiile publice cât și cu operatori privați sau simpli cetățeni în vederea implementării celor mai eficiente soluții pentru dezvoltarea cât mai armonioasă a stațiunii.

Fiecare angajat este apreciat în funcție de competențele sale și de contribuția pe care acesta o aduce coeziunii echipei. Politica de transparență a informației și a activității din cadrul asociației, permite fiecărui membru al echipei să contribuie la derularea optimă a proiectelor.

Layer

responsabilitate și profesionalism

Conducere

Structură

Structura de Conducere a Asociației de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacu Sărat a fost întocmită și aprobată în conformitate cu Statutul Asociației și cu OG 26/2000.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR are în componență membri ai asociației. Aceasta este un organ deliberativ, ce adoptă decizii cu votul majorității membrilor 50% +1. Adunarea Generală alege președintele, Consiliul director și Cenzorul. PREȘEDINTELE asigură conducerea Asociației. Acesta are în coordonare Consiliul director, Cenzorul și Directorul Executiv.

Busuioc Costică Cojea – președinte
Francisk Iulian Chiriac – secretar
Viorel Marian Dragomir – membru

CONSILIUL DIRECTOR este, alături de Președintele asociației, organul de conducere executivă al asociației. Consiliul director este format după cum urmează:

Busuioc Costică Cojea – președinte
Francisk Iulian Chiriac – membru
Viorel Marian Dragomir – membru
Alexandru Jantea Crican – membru
Geanina Pospai – membru

Director Executiv – George Marius Caranica

Cenzorul este numit de Adunarea Generală și îndeplinește atribuțiile financiare în fața Adunării Generale a Asociaților. Cenzorul prezintă Adunării Generale rapoartele anuale cu privire la situația financiară a asociației.

Cenzorul Asociației – Marioara Purnavel