Image module
  • 0339 404 405
  • Stațiunea Lacu Sărat, Vila Lăcrămioara, Județ Brăila
  • office@lacusarat.ro
Info generale

Asociația de Cooperare și Parteneriat Local pentru dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Brăila cu numărul 12/02.04.2021